Examen Asbestdeskundige

Als handhaver of auditor toezichthouden op een asbestsanering? Dan toetst het examen Asbestdeskundige of u dit volgens de geldende wet- en regelgeving doet.

Locaties

Amsterdam, Heeswijk, Staphorst

Kosten

€ 160.00

Afdracht

€ 230.00

DOELGROEP

 • Diegenen die de geldende asbestwet- en regelgeving handhaven, zoals toezichthouders en handhavers van gemeenten, Inspectie SZW, het ministerie van I&M en certificerende instanties. 
 • Personen die werkzaam zijn als auditor inzake asbestcertificeringen. 
 • Een ieder die wil voldoen aan de gestelde eisen conform de Certificatieschema Asbestdeskundige (ADK) versie 19052017
 • Heeft de training Asbestdeskundige of de update Asbestdeskundige recent gevolgd.

ACHTERGROND

 • Om als toezichthouder het werk goed te kunnen uitvoeren, is het examen voor Asbestdeskundige ontwikkeld. 

WAT KUNT U VERWACHTEN?

 • Het examen Asbestdeskundige (Certificatieschema Asbestdeskundige (ADK) versie 19052017) toetst of de kandidaat de kennis en vaardigheden bezit die nodig zijn om goed te kunnen functioneren als toezichthouder. Dit doen we op basis van toetsingseisen die Stichting Certificatie Asbest (Ascert) heeft vastgesteld.
 • Het examen bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. 
 • Het theorie-examen duurt  90 minuten en heeft 80 meerkeuzevragen, het examen wordt digitaal afgenomen. 
 • De kandidaat moet eerst het theoretische gedeelte halen voordat hij praktijkexamen mag afleggen.
 • Het praktijkexamen wordt één-op-één afgenomen op een werklocatie, hierbij moet de kandidaat laten zien dat hij/zij weet wat wel en niet mag op een werklocatie. 
 • Bij de werklocatie, die de kandidaat zelf moet regelen, is een sanering in containment noodzakelijk en moet aanvullend een rustige werkplek hebben voor het maken van de rapportage op de laptop.
 • Wie slaagt voor het volledige (theorie en praktijk) examen, ontvangt een persoonscertificaat Asbestdeskundige. 

 PRIJS

De kosten van het theorie-examen bedragen: €160,-

De kosten van het praktijk-examen bedragen: €520,- 

 

Examen Data
6 oktober 2017 Amsterdam

vrijdag

7 oktober 2017 Heeswijk

zaterdag

19 oktober 2017 Staphorst

donderdag

2 november 2017 Heeswijk

donderdag

11 november 2017 Heeswijk

zaterdag

16 november 2017 Amsterdam

donderdag

30 november 2017 Staphorst

donderdag

9 december 2017 Heeswijk

zaterdag

14 december 2017 Heeswijk

donderdag

Vragen?

Bel ons op 020 - 506 16 15