Examen Deskundig Asbest Acceptant

De examenkandidaat voldoet na afronden van het examen aan de eindtermen zoals opgesteld in de SC 580. Daarmee heeft de betrokken medewerker voldoende handvatten om asbestverdachte materialen te herkennen en weet hoe adequaat te handelen indien nodig.

Locaties

Heeswijk, Spijkenisse

Kosten

€ 80.00

Afdracht

€ 35

DOELGROEP

Dit examen is bedoeld voor personen die beroepsmatig betrokken zijn bij de acceptatie van asbestbevattend materiaal. Te denken valt aan medewerkers van:

  • afvalpunten,
  • milieustraten,
  • afvalsorteerbedrijven en/of puinbrekers 

ACHTERGROND

Uit een onderzoeksrapport van onder meer de Arbeidsinspectie is gebleken dat medewerkers van milieustraten, afvalpunten, afvalsorteerbedrijven en puinbrekers vaak niet goed zijn opgeleid om verantwoord met de risico's van asbest om te gaan. Met name de inzameling van particulier asbestafval blijkt in veel van de onderzochte gemeentewervenonveilig te gebeuren. Dit brengt risico’s voor mens en milieu met zich mee.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

Het examen Deskundig Asbest Acceptant (SC-580) toetst of de kandidaat de kennis en praktische vaardigheden bezit voor een veilige en deskundige acceptatie van asbest(verdacht) afval. Dit doen we op basis van toetsingseisen die Ascert heeft vastgesteld.

  • Het examen bestaat enkel uit een theorie-examen van 60 minuten. 
  • Dit examen bevat een toets met 20 meerkeuzevragen en een onderdeel materiaalherkenning met 10 vragen.
  • Wie slaagt voor het examen, krijgt het SCA-diploma Deskundig Asbest Acceptant.  

 

Examen Data
7 oktober 2017 Heeswijk

zaterdag

11 november 2017 Heeswijk

zaterdag

21 november Spijkenisse

dinsdag

9 december 2017 Heeswijk

zaterdag

Alt
Vragen?

Bel ons op 020 - 506 16 15