Examen Deskundig Asbest Verwijderaar1 (DAV)

Toetst of een medewerker de basisbeginselen voor veilig werken met asbest beheerst. Theorie- en praktijkexamen. Wie slaagt voor dit examen mag verder met het leertraject asbestverwijderen.

Locaties

Amsterdam, Heeswijk, Staphorst

Kosten

€ 345

Afdracht

€ 230,-

DOELGROEP

 • Asbestsaneerders, Slopers, Aannemers.
 • Iedereen die recent de opleiding Deskundig Asbestverwijderaar (DAV1) heeft gevolgd.
 • Mensen die hun certificaat willen vernieuwen.

ACHTERGROND

 • Werken met asbesthoudende materialen is gebonden aan strenge regels.
 • Sinds 1 januari 2008 horen alle uitvoerende medewerkers in de asbestverwijderingsbranche het persoonscertificaat Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) te hebben. 
 • Per 1 maart 2016 gaat de nieuwe DAV-regeling in. DAV1 is de eerste stap in het behalen van het DAV-certificaat, na het behalen van DAV1 gaat de kandidaat verder met het leren in de praktijk.

INGANGSEISEN

 • De facefit-test mag niet langer dan een jaar geleden afgenomen zijn, de kandidaat moet tijdens het examen de uitslag meenemen.
 • De kandidaat is minstens 18 jaar.
 • De kandidaat is de Nederlandse taal in woord machtig.
 • Het eerste deel van het online instructieprogramma adembescherming is afgerond.
 • De kandidaat is niet opgenomen in de lijst van ingetrokken certificaathouders.
 • De aanvraag heeft in het afgelopen jaar niet eerder een DAV1-examen gedaan.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

 • Het examen Deskundig Asbestverwijderaar toetst of de kandidaat veilig en gestructureerd met de asbestwetten en -regels werkt.  Dit doen we op basis van toetsingseisen die het ministerie van SZW heeft vastgesteld.
 • Het examen bestaat uit een theoretische en praktische toets.
 • Het theoriedeel duurt 45 minuten en heeft 20 meerkeuzevragen, het examen wordt digitaal afgenomen. 
 • In het praktijkdeel voert de kandidaat opdrachten uit gerelateerd aan het veilig en milieu-/arbeidshygiënisch werken.  
 • Het praktijkexamen duurt 60 minuten.
 • Slaagt de kandidaat voor het examen? Dan kan de kandidaat verder met het leertraject, dit moet echter binnen 6 maanden zijn afgerond.
Examen Data
4 oktober 2017 Amsterdam

woensdag

7 oktober 2017 Heeswijk

zaterdag

11 oktober 2017 Heeswijk

woensdag

18 oktober 2017 Staphorst

woensdag

26 oktober 2017 Amsterdam

donderdag

1 november 2017 Heeswijk

woensdag

8 november 2017 Staphorst

woensdag

11 november 2017 Heeswijk

zaterdag

15 november 2017 Amsterdam

woensdag

22 november 2017 Heeswijk

woensdag

29 november 2017 Staphorst

woensdag

6 december 2017 Amsterdam

woensdag

9 december 2017 Heeswijk

zaterdag

13 december 2017 Heeswijk

woensdag

Alt
Vragen?

Bel ons op 020 - 506 16 15