Examen Deskundig Asbest Verwijderaar2 (DAV)

Toetst of een medewerker de veilig asbest kan verwijderen. Theorie- en praktijkexamen. Wie slaagt voor dit examen ontvangt het persoonscertificaat Deskundig Asbestverwijderaar.

Locaties

Staphorst, Heeswijk, Amsterdam

Kosten

€ 455

DOELGROEP

 • Asbestsaneerders, Slopers, Aannemers.
 • Iedereen die recent de opleiding Deskundig Asbestverwijderaar (DAV2) heeft gevolgd.
 • Mensen die hun certificaat willen vernieuwen.

ACHTERGROND

 • Werken met asbesthoudende materialen is gebonden aan strenge regels.
 • Sinds 1 januari 2008 horen alle uitvoerende medewerkers in de asbestverwijderingsbranche het persoonscertificaat Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) te hebben. 
 • Per 1 maart 2016 gaat de nieuwe DAV-regeling in. DAV2 is laatste stap in het behalen van het DAV-certificaat, na het doorlopen van het DAV1-examen en het leertraject kan de kandidaat dit DAV2-examen afleggen. Na het behalen van dit examen ontvangt de kandidaat een persoonscertificaat.

INGANGSEISEN

 • De kandidaat heeft zijn DAV1-examen, niet langer dan een half jaar geleden, met een voldoende resultaat behaald.
 • De kandidaat heeft deel2 van het online instructieprogramma adembescherming afgerond en dit is aantoonbaar voor het certificaat.
 • Het praktijkervaringsdeel is uitgevoerd en dat is aantoonbaar middels beoordelingsverslag van Ascert en akkoordverklaring van de DAVmentor. 
 • De kandidaat is niet opgenomen in de lijst van ingetrokken certificaathouders.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

 • Het examen Deskundig Asbestverwijderaar toetst of de kandidaat veilig en gestructureerd met de asbestwetten en -regels werkt.  Dit doen we op basis van toetsingseisen die het ministerie van SZW heeft vastgesteld.
 • Het examen bestaat uit een theoretische en praktische toets.
 • Het theoriedeel duurt 60 minuten en heeft 30 meerkeuzevragen, het examen wordt digitaal afgenomen. 
 • In het praktijkdeel voert de kandidaat opdrachten uit gerelateerd aan het veilig en milieu-/arbeidshygiënisch werken, veilige asbestverwijdering, omgaan met afval en calamiteiten.  
 • Het praktijkexamen duurt 90 minuten.
 • Slaagt de kandidaat voor het examen? Dan ontvangt de kandidaat zijn persoonscertificaat.  

NB

in geval van hercertificatie betaalt u wel een afdracht van €230,- 

Examen Data
5 oktober 2017 Staphorst

donderdag

7 oktober 2017 Heeswijk

zaterdag

9 oktober 2017 Amsterdam

maandag

16 oktober 2017 Heeswijk

maandag

20 oktober 2017 Staphorst

vrijdag

31 oktober 2017 Amsterdam

dinsdag

3 november 2017 Heeswijk

vrijdag

11 november 2017 Heeswijk

zaterdag

14 november 2017 Staphorst

dinsdag

17 november 2017 Amsterdam

vrijdag

27 november 2017 Heeswijk

maandag

1 december 2017 Staphorst

vrijdag

9 december 2017 Heeswijk

zaterdag

11 december 2017 Amsterdam

maandag

15 december 2017 Heeswijk

vrijdag

Alt
Vragen?

Bel ons op 020 - 506 16 15