Examen Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA)

Toetst het veilig en gestructureerd herkennen van asbestverdachte materialen. Kandidaten die slagen, krijgen het persoonscertificaat DIA. En dat is verplicht voor asbestinventariseerders (SC560).

Locaties

Heeswijk, Amsterdam, Staphorst

Kosten

€ 505

Afdracht

€ 230,-

DOELGROEP

  • Asbestonderzoekers, analisten, inspecteurs, handhavers, hulpverleners en auditoren.
  • Iedereen die beroepsmatig te maken krijgt met asbestinventarisaties.

ACHTERGROND

  • Per 1 februari 2012 mag alleen een Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) asbestinventarisaties uitvoeren. 

WAT KUNT U VERWACHTEN?

  • Het examen Deskundig Inventariseerder Asbest (SC-560) toetst of de kandidaat de kennis en vaardigheden bezit om veilig en gestructureerd een asbestinventarisatie uit te voeren.  Dit doen we op basis van toetsingseisen die Stichting Certificatie Asbest (Ascert) heeft vastgesteld.
  • Het examen bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. 
  • Het theorie-examen duurt 90 minuten en heeft 65 meerkeuzevragen, het examen wordt digitaal afgenomen. 
  • Het praktijkexamen duurt 180 minuten en bestaat uit vier opdrachten. 
  • Wie slaagt voor het examen, krijgt een persoonscertificaat DIA. Dit certificaat is drie jaar geldig. 
Examen Data
7 oktober 2017 Heeswijk

zaterdag

12 oktober 2017 Heeswijk

donderdag

30 oktober 2017 Amsterdam

maandag

9 november 2017 Staphorst

donderdag

11 november 2017 Heeswijk

zaterdag

23 november 2017 Heeswijk

donderdag

7 december 2017 Amsterdam

donderdag

9 december 2017 Heeswijk

zaterdag

20 december 2017 Staphorst

woensdag

Vragen?

Bel ons op 020 - 506 16 15