Diplomering Ascert

IVE biedt de mogelijkheid om het Ascert-diploma Deskundig Asbest Acceptant te behalen. Dit diploma is opgesteld onder toezicht van Ascert. Doel is om toezicht en handhaving verder te professionaliseren binnen de asbestketen. IVE verstrekt de diploma’s en Ascert houdt een register bij van de toegekende diploma’s.